แคลเซียมไม่พอ จำเป็นต้องถอน..!

ร่างกายสูญเสียแคลเซียมไปกับอะไรบ้าง?

แคลเซียม เป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งในร่างกาย ซึ่งพบในกระดูกและฟันของเราถึง 99% ซึ่งแคลเซียมนอกจากจะมีหน้าที่สร้าง ซ่อมแซม กระดูกและฟันแล้ว ยังทำหน้าที่สำคัญในการควบคุมสมดุลของระบบเลือด หัวใจ ประสาท กล้ามเนื้อ น้ำย่อย ~ แคลเซียมจึงมีผลต่อพัฒนาการทางร่างกายตั้งแต่เกิดจนแก่

เมื่อร่างกายต้องถอนแคลเซียมจากกระดูกมาใช้ !

แม้กระดูกจะถูกสร้างขึ้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์ และโตขึ้นตามช่วงวัย แต่เนื่องจาก ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์แคลเซียม ขึ้นมาเองได้ ~ จึงทำให้แคลเซียมต้องถูกถอนออกจากกระดูก (ซึ่งเป็นคลังของแคลเซียม) นำออกมาใช้ และส่วนหนึ่งก็ถูกขับถ่ายออกไป

 ร่างกายจึงต้องได้รับแคลเซียม ให้เพียงพอกับที่เสียไปทุกวัน จากการรับประทานอาหาร ซึ่งมีความต้องการปริมาณ 800-1,000 มก.ต่อวัน

และด้วยปัจจัยที่ลำไส้ของเรามีความสามารถในการดูดซึมแคลเซียมไปใช้ได้จริง ไม่ว่าจะในเด็กหรือผู้ใหญ่ อยู่ที่ 15-20% เท่านั้น นั่นหมายความว่านอกจากเราจะบริโภคแคลเซียมจากการรับประทานอาหารได้ไม่เพียงพอแล้ว อาจเกิดเสี่ยงต่อการเกิดนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ หรือเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจได้ หากเลือกรับประทานอาหารเสริมแคลเซียมผิดประเภท หรือในปริมาณมากเกินไป