บริการตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ท่านสามารถเช็ค วัน เวลา และสถานที่เข้ารับบริการตรวจมวลกระดูกได้ จากปฏิทินประจำเดือนนี้

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=kqu4urdh93dje9p5vj8frlfos8%40group.calendar.google.com&ctz=Asia%2FBangkok

 

สอบถามข้อมูล / นัดวันตรวจ

    เลือกรายการ (required)
    สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์นัดตรวจมวลกระดูก