การทดลองใช้ Protetite® ในหนูทดลองที่เป็นโรคกระดูกพรุน  มีผลจริงในการปรับความหนาแน่นของกระดูก จากการทดลองในหนูทดลองจะเห็นได้ว่า Protetite® มีผลลัพธ์ที่น่าทึ่งในการเพิ่มมวลกระดูก นอกจากนี้ยังเสริมสร้างคุณภาพของกระดูก (โครงสร้าง Trabecular Bone หรือกระดูกเนื้อโปร่ง) อีกด้วยโดยการทดลองเป็นไปดังนี้

Protetite® มีผลจริงในการปรับความหนาแน่นของกระดูก

 

 

osteoporosys-test-2กลุ่มที่ได้รับ Protetite® เพียงกลุ่มเดียว ที่แสดงให้เห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นของความหนาแน่นของมวลกระดูก Cortical ของส่วนกระดูก diaphysis

กรณีในกลุ่มที่ได้รับแคลเซียม กลับไม่พบว่าความหนาแน่นกระดูกเพิ่มขึ้นที่ Epiphysis และ Diaphysis เช่นเดียวกับกลุ่มควบคุม

 

 

mouse-osteo-test-3

 

 

และหนูที่ได้รับ Protetite® กระดูก Cortical, Trabecular มีความหนาเพิ่มขึ้น หมายความว่าผลทั้งหมดที่แสดงไป แสดงให้ชัดเจนว่า Protetite ช่วยเพิ่มความหนาแน่นกระดูกและมีประสิทธิผลต่อการเพิ่มคุณภาพกระดูกส่วน Trabecular

Protetite® เป็นสารที่สกัดมาจากเกล็ดปลา มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคกระดูกพรุน และป้องกันการเสื่อมของกระดูก เพิ่มคุณภาพกระดูก trabecular เป็นสารที่ปลอดภัยและมั่นใจได้ เนื่องจากไม่มีผลข้างเคียง